HARJAČ d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija

Lančić 3, Lančić, Grad Ivanec
OIB: 64113789768

Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 070130059 ▪ MB: 04359895 ▪ Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Žiro-račun IBAN: HR8123600001102474334 kod Zagrebačke banke d.d, Zagreb

Uprava: Željko Harjač, direktor ▪ Tel. (042) 782-142

Izletište Jarki

Staza je dugačka oko 500 metara. Pogodna je za početnike i održavanje škole skijanja. Opremljena je električnom vučnicom sa sidrima. Staza je dostupna automobilom iz Prigorca, uz odgovarajuću zimsku opremu.

Impressum